Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. (Tv 22)

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

và bổ sức cho tôi. 

( Tv 22 )

MỤC LỤC THÁNH VỊNH ĐÁP CA

& TUNG HÔ TIN MỪNG

NĂM A – NĂM B – NĂM C

    Trong các files mp3, chúng con có hát thêm một số câu xướng với giọng 3 âm để tiện cho việc tham khảo.  Chúng con có trình bày cách hát với giọng 3 âm chi tiết trong tập sách:

  HÁT VỚI GIỌNG 3 ÂM  ( hoặc bản tóm lược ).

      Khi hát đáp ca, chúng ta hát câu đáp theo nhạc soạn sẵn: Solo hoặc Ca đoàn hát trước, cộng đoàn lặp lại, và sau mỗi câu xướng, cộng đoàn lặp lại câu đáp. Về phần các câu xướng, tùy nghi, chúng ta có thể hát một trong 4 cách sau:

      a.   Solo tất cả các câu xướng theo nhạc soạn sẵn.

      b.   Solo tất cả các câu xướng với giọng 3 âm.

      c.   Cả cộng đoàn cùng hát các câu xướng với giọng 3 âm.

      d.   Solo một số câu xướng bất kỳ nào theo nhạc soạn sẵn; các câu xướng còn lại cùng hát với ca đoàn hoặc cả cộng đoàn theo các giọng 3 âm.


♥.  Tất cả các bài đáp ca và tung hô Tin Mừng của chúng con được dệt nhạc theo nguyên bản dịch đã được chuẩn nhận của Nhóm Phiên Dịch Các giờ Kinh Phụng Vụ.


♥.    Nếu gặp trở ngại, xin tìm bài tại: kho chung  hoặc vào trang:  thanhcavietnam hay ở trang: Catruong.

835349157885b456ce33bdb436ef30b7

VỌNG – GIÁNG SINH

 9946d4
Chúa Nhật  1 Mùa Vọng năm_A B  C cả tuần  thêm
Chúa Nhật  2 Mùa Vọng năm_A B C cả tuần  thêm
Chúa Nhật  3 Mùa Vọng năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  4 Mùa Vọng năm_A B C 17-24.12 thêm
Lễ vọng Giáng Sinh_Tv 88 ABC     thêm 
Lễ Đêm Giáng Sinh_Tv 95 ABC    thêm 
Lễ Rạng Đông_Tv 96 ABC       thêm 
Lễ Ban Ngày_Tv 97 ABC   thêm 
Lễ Thanh Gia_Tv 127 ABC 29-31.12 thêm 
Lễ Mẹ Thiên Chúa 1-1_Tv 66 ABC    2.1-7.1   thêm 
Lễ Hiển Linh_Tv 71 ABC  cả  tuần thêm 
lent (1)

CHAY – PHỤC SINH

       
Lễ Tro_Tv 50 ABC
  cả tuần thêm
Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  2 Mùa Chay năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  3 Mùa Chay năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm_A B C cả tuần thêm 
LỄ LÁ_Tv 21  ABC cả tuần thêm 
LỄ DẦU THỨ 5 TT_Tv 88 ABC thêm 
LỄ TIỆC LY THỨ 5 TT_Tv 115 ABC thêm 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH_Tv 30 ABC thêm
Sau bài đọc 1 vọng PS_ Tv 32 ABC thêm 
Sau bài đọc 2 vọng PS_ Tv 15 ABC       thêm 
Sau bài đọc 3 vọng PS_ Tc Xh ABC       thêm 
Sau bài đọc 4 vọng PS_ Tv 29 ABC       thêm 
Sau bài đọc 5 vPS_ Tc Isaia 12 ABC       thêm 
Sau bài đọc 6 vọng PS_ Tv 18B ABC       thêm 
Sau bài đọc 7 vọng PS_ Tv 50 ABC       thêm 
All vọng PS sau Th Thư_Tv 117 ABC       thêm 
Chúa nhật P. SINH ABC_ Tv117 ABC     cả tuần thêm 
Chúa Nhật 2 PHỤC SINH năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật 3 PHỤC SINH năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật 4 PHỤC SINH năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật 5 PHỤC SINH năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật 6 PHỤC SINH năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật 7 PHỤC SINH năm_A B C cả tuần thêm 
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN_Tv 46 ABC thêm 
vọng LỄ HIỆN XUỐNG Tv 103 ABC thêm 
LỄ HIỆN XUỐNG Tv 103 ABC thêm 
038533436610d06930999a8b3a5acf77

MÙA THƯỜNG NIÊN

 

CGS CHỊU PHÉP RỬA năm_A B C cả tuần thêm  
                 Hoặc: B C
LỄ CHÚA BA NGÔI năm_A B C thêm
MÌNH MÁU CHÚA năm_A B C thêm 
LỄ THÁNH TÂM năm_A B C thêm 
Chúa Nhật  2 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  3 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  4 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  5 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  6 TN năm_A B C cả tuần  thêm
Chúa Nhật  7 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  8 TN năm_A B C cả tuần  thêm
Chúa Nhật  9 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  10 TN năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  11 TN  năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  12 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  13 TN năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  14 TN năm_A B C  cả tuần  thêm 
Chúa Nhật  15 TN năm_A B C cả tuần  thêm 
Chúa Nhật  16 TN năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  17 TN năm_A B C cả tuần  thêm 
Chúa Nhật  18 TN năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  19 TN năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  20 TN năm_A B C cả tuần thêm 
Chúa Nhật  21 TN năm_A B C cả tuần  thêm 
Chúa Nhật  22 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  23 TN năm_A B C cả tuần  thêm
Chúa Nhật  24 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  25 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa Nhật  26 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa nhật  27 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa nhật  28 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa nhật  29 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa nhật  30 TN năm_A B C cả tuần  thêm
Chúa nhật  31 TN năm_A B C cả tuần  thêm
Chúa nhật 32 TN năm_A B C cả tuần thêm
Chúa nhật 33 TN năm_A B C cả tuần thêm
LỄ CHÚA KITÔ VUA  năm_A B C cả tuần  thêm
17562_381742975531_871725531_102234

LỄ THEO NGÀY

ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI_Tv 66 1/1 Ở_đây thêm 
Thánh Phaolô trở lại_Tv116  25/1 Ở_đây thêm
Dâng CGS vào đền thánh 02/2 Ở_đây thêm
Lập tông tòa Thánh Phêrô 22/2 Ở_đây thêm
THÁNH GIUSE_Tv 88 19/3   Ở_đây thêm
LỄ TRUYỀN TIN_Tv 39 25/3   Ở_đây thêm
Thánh MÁC-CÔ_Tv 88 25/4   Ở_đây thêm
Thánh Giuse thợ_Tv89 01/5   Ở_đây thêm
T.PHILIPPHÊ và GIACÔBÊ 03/5   Ở_đây thêm
Thánh MATTHIA tông đồ 14/5   Ở_đây thêm
Đức Mẹ đi thăm Bà Êlisabet 31/5   Ở_đây thêm
Thánh BARNABA Tông đồ 11/6   Ở_đây thêm
Sinh nhật Th.G.B Lễ vọng 24/6   Ở_đây thêm
Sinh nhật Th.G.B Lễ chính   Ở_đây thêm
T. PHÊRÔ & PHAOLÔ lễ vọng 29/6   Ở_đây thêm
T. PHÊRÔ & PHAOLÔ lễ chính   Ở_đây thêm
Thánh TÔMA  tông đồ 03/7   Ở_đây thêm
Thánh Maria Madalêna 22/7   Ở_đây thêm
Thánh GIACÔBÊ Tông đồ 25/7   Ở_đây thêm
Thánh Gioakim và Anna 26/7   Ở_đây thêm
CHÚA HIỂN DUNG 06/8   Ở_đây thêm
Thánh Laurenxô 10/8   Ở_đây thêm
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI  lễ vọng 15/8   Ở_đây thêm
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI L.chính   Ở_đây thêm
T. BARTÔLÔMÊÔ tông đồ 24/8   Ở_đây thêm
Thánh Monica 27/8   Ở_đây
T. Gioan.B bị trảm quyết  

T.Teresa Calcutta

29/8 

5/9

  Ở_đây  

Ở_đây

thêm
Sinh nhật Đức Mẹ 08/9   Ở_đây thêm
SUY TÔN THÁNH GIÁ 14/9   Ở_đây thêm
ĐỨC MẸ sầu bi 15/9   Ở_đây thêm
Thánh MATTHÊU tông đồ 21/9   Ở_đây thêm
CÁC TỔNG LÃNH T.THẦN 29/9   Ở_đây thêm
Thánh TÊRÊSA HĐGS 1/10   Ở_đây thêm
Đức Mẹ Mân Côi 7/10   Ở_đây thêm
Thánh LUCA_Tv 144 18/10   Ở_đây thêm
Th. SIMON và GIUĐA T.đồ 28/10   Ở_đây thêm
LỄ CÁC THÁNH_Tv 23 1/11   Ở_đây thêm
LỄ CÁC LINH HỒN  Lễ 1 2/11   Ở_đây thêm
LỄ CÁC LINH HỒN  Lễ 2   Ở_đây thêm
LỄ CÁC LINH HỒN  Lễ 3   Ở_đây thêm 
Cung hiến TĐ LATÊRANÔ 9/11   Ở_đây thêm
CHTĐ Th.Phêrô và Phaolô 18/11   Ở_đây thêm
Đức Mẹ Dâng Mình 21/11   Ở_đây
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN 24/11   Ở_đây thêm
Thánh ANRÊ Tông đồ 30/11   Ở_đây thêm
Th. PHANXICÔ XAVIE 03/12   Ở_đây thêm 
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 08/12   Ở_đây thêm
Cung hiến VCTĐ Sài Gòn 09/12   Ở_đây
Thánh TÊPHANÔ 26/12   Ở_đây thêm 
Thánh GIOAN TÔNG ĐỒ 27/12   Ở_đây thêm 
Các thánh ANH HÀI 28/12   Ở_đây thêm 
copy-of-copy-of-dscn5114

LỄ TRUYỀN THỐNG

DÂN TỘC

LỄ TẤT NIÊN_Tv 135 Ở_đây thêm 
LỄ GIAO THỪA_Tv 120 Ở_đây thêm  
LỄ TẠ ƠN GIAO THỪA_Tv 112 Ở_đây thêm  
MÙNG MỘT TẾT_Tv 36 Ở_đây thêm  
MÙNG HAI TẾT_Tv 127 Ở_đây thêm  
MÙNG BA TẾT_Tv 103 Ở_đây thêm  
TẾT TRUNG THU_Tv 135 Ở_đây thêm  
TẾT TRUNG THU_Tv 22 Ở_đây thêm  
5b38a732ee7f140a18c391cdfd32d2b8

CÁC LỄ CHUNG

Cung hiến Th.  Đường. tca 1Sb  01 Ở_đây
Cung hiến Th.  Đường_Tv 83 Ở_đây
Cung hiến Th. Đường_Tv 94 Ở_đây
Cung hiến Th.  Đường_Tv 121 Ở_đây
Lễ chung Đức Mẹ_Tca 1Sm 02 Ở_đây
Lễ chung Đức Mẹ_Tv 44 Ở_đây
Lễ chung Đức Mẹ_Tv 112 Ở_đây
Lễ ch. Đức Mẹ_Tca Lc 1,46-55 _đây
Các Thánh Tử Đạo_Tv 30 03  Ở_đây
Các Thánh Tử Đạo_Tv 123 Ở_đây
Các Thánh Tử Đạo_Tv 125 Ở_đây
Các Thánh Chủ Chăn_Tv 15 04 _đây
Các Thánh Chủ Chăn_Tv 22 Ở_đây
Các Thánh Chủ Chăn_Tv 109 Ở_đây
Các Thánh Chủ Chăn_Tv 116 Ở_đây
Các Thánh Tiến sĩ_Tv  36 05  _đây
Các Thánh Tiến sĩ_Tv  18B Ở_đây
Các Thánh Tiến sĩ_Tv 118 Ở_đây
Các Th. Nữ Đồng Trinh_Tv 44 06 Ở_đây
Các Thánh Nam Nữ_Tv 1 07 Ở_đây
Các Thánh Nam Nữ_Tv 14 Ở_đây
Các Thánh Nam Nữ_Tv 15 Ở_đây
Các Thánh Nam Nữ_Tv 33 Ở_đây
Các Thánh Nam Nữ_Tv 111 Ở_đây
Các Thánh Nam Nữ_Tv 127 Ở_đây
Các Thánh Nam Nữ_Tv 130 Ở_đây
c2a1b8d2bc68de2092ab864fc998d817

LỄ CÓ BAN BÍ TÍCH

Lễ Hôn Phối_Tv 127 01 Ở_đây thêm  
Lễ Hôn Phối_Tv 111 Ở_đây thêm  
Lễ khấn dòng nữ_Tv 44 02  Ở_đây
Lễ khấn dòng nữ_Tv 62 Ở_đây
Lễ khấn dòng_Tv 23 Ở_đây
Lễ khấn dòng_Tv 39 Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 88 03  Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 116 Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 109 Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 115 Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 22 Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 99 Ở_đây
Lễ thêm sức_Tv 116 04  Ở_đây
Lễ thêm sức_Tv 103 Ở_đây
Lễ Rửa tội_Tv 22 05 Ở_đây
Lễ Rửa tội_Tv 41&42 Ở_đây
Lễ Rửa tội_Tv 62 Ở_đây
Lễ Rửa tội_Tv 65 Ở_đây
Lễ Rửa tội_Tv 31 Ở_đây
Phong Tu Viện Trưởng_Tv 91 06 Ở_đây
Phong Viện Phụ_Tv 33 Ở_đây
f6999415c669d8b25b3a2fc116be0cb6

LỄ TÙY NHU CẦU

Lễ cầu hồn_Tv 22 01 Ở_đây
Lễ cầu hồn_Tv 24 Ở_đây
Lễ cầu hồn_Tv 26 Ở_đây
Lễ cầu hồn_Tv 129 Ở_đây
Cầu cho hiệp nhất_Tv 22 02  Ở_đây
Cầu cho hiệp nhất_Tv 99 Ở_đây
Cầu cho hiệp nhất_Tv 117 Ở_đây
Cầu cho hiệp nhất_Tca Gr 31 Ở_đây
Rao giảng Tin Mừng_Tv 116 03  Ở_đây
Rao giảng Tin Mừng_Tv 18A Ở_đây
Rao giảng Tin Mừng_Tv 66 Ở_đây
Cầu cho hòa bình c.  lý_Tv 121 04 Ở_đây
Cầu cho hòa bình c. lý_Tv 71 Ở_đây
Cầu cho hòa bình c. lý_Tv 84 Ở_đây
Cầu cho Hội Thánh_Tv 26 05 Ở_đây
Cầu cho Linh Mục_Tv 26 06  Ở_đây
Cầu cho người di cư_Tv 106 07  Ở_đây
Cầu cho người di cư_Tv 120 Ở_đây
Cầu cho người nghèo đói 08  Ở_đây
Cầu cho ơn Thiên Triệu_tv 26 09 Ở_đây
Cầu cho ơn Thiên Triệu_tv 39 Ở_đây
Cầu cho ơn Thiên Triệu_tv 15 Ở_đây
Cầu cho Tu Sĩ_Tv 26 Ở_đây
Cầu cho việc cày cấy_Tv 103 10 Ở_đây
Khi bị bách hại_Tv 26 11  Ở_đây
Khi bị bách hại_Tv 122 Ở_đây
Khi bị bách hại_Tv 123 Ở_đây
Lễ tạ ơn_Tv 112 12 Ở_đây
Lễ tạ ơn_Tv 137 Ở_đây
Lễ tạ ơn_Tv 144 _đây
Lễ tạ ơn_Tca 1Sb 29 Ở_đây
Lễ tạ ơn sau mùa gặt_Tv 66 13 Ở_đây
Thánh hóa sức lao độngTv 126 14 _đây
Thánh hóa sức lao động_Tv 89 Ở_đây
Lễ dịp tĩnh tâm-hội thảo 15  Ở_đây
Xin ơn tha tội_Tv 102 16 Ở_đây
Xin ơn tha tội_Tv 50 Ở_đây
Xin ơn tha tội_Tv 129 Ở_đây
Xin ơn chết lành_Tv 30 17 Ở_đây
Lễ cầu cho mọi nhu cầu 18 _đây
HÁT VỚI GIỌNG 3 ÂM (sách) PDF 
THÁNH VỊNH ĐÁP CA  TOÀN TẬP 688 trang PDF
THÁNH VỊNH ĐÁP CA  CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG…388 trang PDF
KHÚC HÁT MONG MANH (Sách) PDF  

PDF

Nếu gặp trở ngại, xin tìm bài tại: KHO CHUNG hoặc vào trang: thanhcavietnam hoặc ở trang: Catruong
Thánh_hóa_sức_lao_động_Tv_.          
   xxxx xx xx  xxxxxxx. ……………………………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         
           

.

.

.